HomeRekuperacja

Rekuperacja

Rekuperacja to wymiana mechaniczna powietrza zużytego na świeże w pomieszczeniach przy jednoczesnym odzysku ciepła, rekuperacja wyraźnie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach ograniczając dwutlenek węgla, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia takie jak kurz, roztocza, bakterie i wirusy. Za sprawą filtrów umieszczonych w rekuperatorze nawiewane powietrze poddane filtracji za skutek czego jakość powietrza jest dużo wyższa.
https://hbmi.pl/wp-content/uploads/2021/03/rekuperacja.png

Co to jest wentylacja?

Wentylacja – cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp.

Rodzaje wentylacji

Naturalna
Wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciągu
Mechaniczna
Sterowana wymiana powietrza poprzez urządzenie (rekuperator lub wentylator)
Hybrydowa
Kombinacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej stosowanych w zależności od zapotrzebowania na świeże powietrze i warunków pogodowych (różnicy gęstości powietrza wywiewanego i otoczenia)
Grawitacyjna
Wymiana powietrza wykorzystująca różnicę ciśnień między przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo wykonane nawiewy (np. okna, kratki nawiewne sterowane higroskopijnie) albo nieszczelności w obudowie budynku

Widoczne objawy złej wentylacji

Pleśń
Wyczuwalny podwyższony poziom wilgotności powietrza
Skropliny pary wodnej na szybach oraz innych powierzchniach w pomieszczeniu
Ciąg wsteczny powietrza przez kratki wentylacyjne (objawia się między innymi poprzez zapachy pleśni, wlot pyłów, zapachy potraw, spalin, dymu, papierosów)Skropliny pary wodnej na szybach oraz innych powierzchniach w pomieszczeniu

Niewidoczne objawy złej wentylacji

Częste bóle głowy, zmęczenie.
Podrażnione błony śluzowe
Choroby układu oddechowego
Niszczenie ścian budynku

Dlaczego potrzebna jest efektywna wentylacja?

Grzyb, pleśń i zanieczyszczenia będące wynikiem niewłaściwej wentylacji pomieszczeń oddziałują negatywnie nie tylko na sam budynek, ale również na zamieszkujących w nim ludzi. Nie mniej niż zdrowotny, istotny jest aspekt ekonomiczny tego zjawiska. Stosując technologię odzysku ciepła z powietrza usuwanego i transferu tej energii do powietrza świeżego mamy do czynienia z rekuperację. Zwiększamy w ten sposób budżetowe oszczędności i jednocześnie chronimy środowisko.

Czy warto oszczędzać energię?

Ceny nośników energii zasilających nasze gospodarstwa domowe stale rosną co wpływa niekorzystnie na rodzinny budżet. Jednocześnie rośnie globalne zapotrzebowanie na energię, co z kolei wpływa na środowisko, pogarszając otaczające nas warunki ekologiczne. Zmniejszając emisję ciepła na zewnątrz domów i innych pomieszczeń, oszczędzamy pieniądze w budżecie rodzinnym oraz chronimy naszą planetę przed groźbą ocieplenia klimatu. Nowoczesna technologia oferuje optymalne rozwiązanie umożliwiające efektywną wymianę powietrza przy jednoczesnej oszczędności energii cieplnej – centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła (rekuperatorem).

Dlaczego warto zainwestować w wentylację mechaniczną?

Niezawodne działanie przez cały rok – budynek jest przewietrzany niezależnie od temperatury i siły wiatru na zewnątrz (od tych czynników uzależnione jest prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej).

Możliwość regulacji wydajności centrali wentylacyjnej w zależności od aktualnego sposobu użytkowania pomieszczeń. Gdy jesteś poza domem możesz zmniejszyć wydajność centrali obniżając koszty energetyczne, z kolei w przypadku gdy masz gości zwiększasz wydajność centrali, aby zapewnić wszystkim komfortowe warunki przebywania w Twoim domu.

Skuteczne usuwanie pary wodnej i innych zanieczyszczeń z wnętrza domu. Szybkie i całkowite usunięcie pary wodnej i związków organicznych z powietrza zapewnia brak pleśni i grzybów, zapachu stęchłego powietrza. Czujnik wilgoci może być zlokalizowany w centrali (np. HV2) lub w dowolnym pomieszczeniu (np. DPWC11200).

Usuwanie dwutlenku węgla – całodobowe monitorowanie stanu powietrza w domu, poprzez czujniki CO2 lub czujniki lotnych związków organicznych (np. CO2-1, DPWQ30600).

Filtracja powietrza – w każdej centrali znajdują się filtry oczyszczające powietrze wentylacyjne. Dodatkowo wentylacja mechaniczna umożliwia zastosowanie filtrów klasy HEPA (stosowanych w obiektach szpitalnych w salach zabiegowych) oraz filtrów węglowych pochłaniających związki organiczne (brzydkie zapachy). Tak wysoki standard jakości powietrza pozwala nam uzyskać antysmogowy moduł filtracyjny FBK2, w którym znajdują się wysokosprawne filtry klasy G4 (wstępny), C (węglowy) oraz H13 (filtr absolutny HEPA).

Brak konieczności otwierana okna, co skutkuje: 


– brakiem hałasu (z ulicy),

– uniknięciem włamania,

– uniknięciem nawiewana zimnego powietrza do wnętrza domu i przeciągów,

– brakiem kurzu i owadów.

ZALETY EKONOMICZNE

https://hbmi.pl/wp-content/uploads/2021/03/zalety.png

Odzysk ciepła w centrali wentylacyjnej sięga do 98%. Co oznacza, że możemy ponownie wykorzystać 98% energii cieplnej pochodzącej z ciepłego powietrza wywiewanego z domu.

Poniżej przykład działania centrali z odzyskiem ciepła.

W domu jednorodzinnym o powierzchni 100-150 m2 działa centrala rekuperacyjna. Przy wydajności 400 m3/h centrala ma sprawność na poziomie 84%. Zakładając temperaturę powietrza wyciąganego z domu na poziomie +22°C, oraz temperaturę na zewnątrz zimą -22°C, za odzyskiem ciepła w centrali wentylacyjnej mamy +15 °C. W tym przypadku dzięki centrali wentylacyjnej temperatura powietrza nawiewanego podniesiona jest o 37°C!

Co to oznacza dla domowników?
Oszczędności wynikające z kosztów ogrzania budynku oraz utrzymujący się całą dobę komfort cieplny.

Wydajność centrali 200 m3/h

Temperatura powietrza zewnętrznego [°C] -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła [°C] 16.5 17.2 17.8 18.5 19.1 19.8 20.4 21.1
Podniesienie temperatury [°C] 36.5 32.2 27.8 23.5 19.1 14.8 10.4 6.1
https://hbmi.pl/wp-content/uploads/2021/03/masz.png

Źródła:

  • Vents-group.pl
  • Wikipedia