HomeKotły grzewcze

Kocioł kondensacyjny

Technika kondensacyjna to rozwiązanie stosowane w kotłach najnowszej generacji. Odpowiednia konstrukcja wymiennika ciepła pozwala na wykorzystanie nie tylko energii ciepła spalin, ale także ciepła zawartego w parze wodnej. Mówiąc najprościej: spalając taką samą ilość gazu w kotle kondensacyjnym, zyskujemy więcej energii, niż z użyciem kotła konwencjonalnego. Lub odwrotnie – aby uzyskać tę samą ilość energii, w przypadku urządzenia kondensacyjnego potrzebujemy mniej gazu, niż zużylibyśmy, ogrzewając dom kotłem niekondensacyjnym. Kocioł kondensacyjny ma więc wyższą wydajność (sprawność) niż standardowe urządzenia.

Na czym to polega?

Kocioł kondensacyjny wykorzystuje nie tylko ciepło jawne, jak czynią to kotły konwencjonalne, lecz również ciepło pary wodnej zawartej w spalinach. W standardowych kotłach woda w wymienniku ciepła przejmuje energię od spalin, które schładzane są do określonej temperatury (np. 120° C). Ta część energii nazywana jest w termodynamice „ciepłem jawnym”. Spaliny zawierają również dodatkowe, tzw. „ciepło utajone”, czyli ciepło kondensacji zawarte w parze wodnej powstającej w czasie spalania gazu.

Podczas gdy w kotłach niekondensacyjnych energia kondensacji zawarta w parze wodnej uchodzi niewykorzystana wraz ze spalinami do komina, kotły kondensacyjne są w stanie ją wykorzystać. Jest to związane z budową wymiennika ciepła, którego powierzchnia wymiany ciepła jest znacznie większa od wymienników w „zwykłych” kotłach. Dzięki temu w wymienniku ciepła po przejściu „ciepła jawnego” od spalin ma miejsce dalsze ich schładzanie do temperatury niższej niż temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu skraplania pary wodnej uwalniane jest ciepło kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciepła.

Atuty technologii

Oszczędność energii: wysoka wydajność kotła pozwala ograniczyć zużycie gazu, a co za tym idzie – obniżać rachunki za ogrzewanie. Oszczędności mogą sięgać od 15 do 30% kosztów w porównaniu do kotłów konwencjonalnych.
Dobra inwestycja: kotły kondensacyjne są technologią która wypiera kotły konwencjonalne. Jest to świetna inwestycja, która podniesie wartość Twojej nieruchomości przy ewentualnej odsprzedaży lub wynajmie.
Ochrona środowiska: kocioł, który zużywa mniej gazu, mniej zanieczyszcza środowisko. Kotły kondensacyjne emitują do atmosfery mniej CO2 i NOX.

Nasze kotły wykorzystują zjawisko kondensacji pary wodnej. Wpływa to na wysoką efektywność ogrzewania i niskie zużycie gazu. Przyczynia się to również do ochrony środowiska, mniej spalin = czystsze powietrze. W kilku słowach można powiedzieć, że urządzenia gazowe zapewniają ciepło i ciepłą wodę przy niskich kosztach eksploatacyjnych.